facebook    twitter

Üye Giriş FormuAra

Yayınlarımız

İş Hukukunda Gündem Gazetesi

Gazeteye Abone
Olmak İçin Tıklayınız

basindabiz

İş Birliği Yaptığımız Kuruluşlarİş ve İşe İade Davaları
iş ve işe iade davaları
Mevsimlik İşçinin İşe İade Talebi Mahkemece Reddedildi!
Yazar İŞHUKUKU ENSTİTÜSÜ   

Yargıtay 9'uncu Hukuk Dairesi 12.06.2007 tarihli, 2007/8472 E. 2007/18732 K. sayılı kararı ile mevsimlik işçinin açtığı işe iade davasında davalı işveren tarafından her yıl sözleşme askıya alındığı için işçinin işe iade isteğinin reddinin gerektiği yönünde bir karar verdi. 

Karara konu olan olayda davacı; feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istedi. Davacının davalıya ait işyerinde mevsimlik işçi olarak çalıştığı, iş sözleşmesinin belli aralıklarla askıya alınıp tekrar başlatıldığı, davacı tarafından fesih olarak değerlendirilen ve bu davanın konusu yapılan askıya alma işleminden bir süre sonra davacının tekrar işe başlatıldığı anlaşıldı. Mevcut olgulara göre davalı işverence iş sözleşmesi feshedilmemiş olup, her yıl yapıldığı gibi askıya alınmış olduğundan davanın reddine karar verilmesi gerektiği yüksek mahkeme tarafından tespit edilmiştir.

Devamını oku...
 
İşe İade Davasını Kazanan İşçinin Tekrar İşe Başlamaması Halinde Fesihin Geçerli Hale Gelmesi
Yazar İŞHUKUKU ENSTİTÜSÜ   

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 2009/ 1220 E. ve 2010/ 39079 K. sayılı 20.12.2010 tarihli kararında işe iade başvurusundan sonra tekrar işe başlatma başvurusunda bulunup da, işe başlamayan işçinin iş güvencesi tazminatını ve boşta geçen süre ücretlerini alamayacağına karar vermiştir.

Devamını oku...
 
İşe İade Davaları
Yazar İŞHUKUKU ENSTİTÜSÜ   

İŞE İADE DAVASI NEDİR?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 20. maddesinde, geçerli bir neden bulunmadan veya sebep gösterilmeden yapılan fesihlerin geçersiz kabul edileceği kanun maddesi haline getirilmiştir. Böylece iş ilişkisinin sürekliliği ve istikrarı sağlanmaya çalışılmıştır. Aynı İş Kanunu’nun 18, 19, 20, 21, 22 ve 29. maddeleri ile işverenin bireysel ve toplu işçi çıkarması halleri sınırlandırılmış ve kurallara bağlanmıştır. Ayrıca İş Kanunu madde 116 uyarınca, İş Kanunu’nun 18, 19, 20, 21 ve 29. maddeleri, 5953 sayılı Basın İş Kanunu’na kıyas yoluyla uygulanacaktır. Bu durumda, Basın İş Kanunu kapsamına giren gazeteciler de iş güvencesinden faydalanabilir hale getirilmişlerdir. Ancak tüm bu olumlu düzenlemelere rağmen, Deniz İş Kanunu ve Borçlar Kanunu kapsamında kalan ve iş sözleşmesi ile çalışan işçiler iş güvencesinden faydalanamamaktadır.

Devamını oku...
 


İş Hukukuyla İlgili Linkler