facebook    twitter

Üye Giriş FormuAra

Yayınlarımız

İş Hukukunda Gündem Gazetesi

Gazeteye Abone
Olmak İçin Tıklayınız

basindabiz

İş Birliği Yaptığımız KuruluşlarMevzuat Yönetmelikler Kamu ve Özel Kuruluşların Yapmakla Mükellef Oldukları Spor Tesisleri
Kamu ve Özel Kuruluşların Yapmakla Mükellef Oldukları Spor Tesisleri
Yazar İŞHUKUKU ENSTİTÜSÜ   

500 veya daha fazla işçi çalıştıran işverenlerin spor tesisi kurma zorunluluğu hakkındaki yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Bu amaçla Memur ve İşçi Sayısı Beş Yüzden Fazla Olan Kamu ve Özel Sektör Kuruluşları ile Fabrikaların Yapmakla Mükellef Oldukları Spor Tesisleri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik, 01.02.2009 tarih, 27128 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

1 Şubat 2009 PAZAR
Resmî Gazete
Sayı : 27128


YÖNETMELİK


Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden:


MEMUR VE İŞÇİ SAYISI BEŞ YÜZDEN FAZLA OLAN KAMU VE ÖZEL SEKTÖR KURULUŞLARI İLE FABRİKALARIN YAPMAKLA MÜKELLEF OLDUKLARI SPOR TESİSLERİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1 – 10/5/1987 tarihli ve 19456 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Memur ve İşçi Sayısı Beş Yüzden Fazla Olan Kamu ve Özel Sektör Kuruluşları ile Fabrikaların Yapmakla Mükellef Oldukları Spor Tesisleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.


MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

 

İş Hukukuyla İlgili Linkler