facebook    twitter

Üye Giriş FormuOmbudsman: Kanun Değişmeli
Yazar hakan alkan   

Türkiye Cumhuriyeti Kamu Başdenetçisi gelen şikayet üzerine sendika başkanı olan ilgilinin merkez teşkilattan, taşra teşkilatına görevlendirilmesine ilişkin işlemin iptal edilmesine karar verdi.

Mahkemenin aldığı karar uyarınca gerçek sebebi açık ve kesin bir şekilde belirtilmeden, kamu yararı ve hizmeti kriterlerine uyulmadan ve "Kadroları ile hukuki bağlarını sürdürmek ve belli bir süre ile sınırlı olmak" ilkeleri gözetilmeden, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yaptığı görevlendirme işleminin geri alınmasına, idarece tekrar bir görevlendirme düşünüldüğünde, koşulları oluşmak kaydıyla görevlendirme işlemi yapması, yeni bir görevlendirme yapılmayacaksa mağduriyetin makul sürede giderilmesi için yeni bir işlem tesis etmesi hususunda Milli Eğitim Bakanlığı’na başvurulmasına karar verdi.

 

İş Hukukuyla İlgili Linkler