facebook    twitter

Üye Giriş Formuİkale Sözleşmesi
Yazar İŞHUKUKU ENSTİTÜSÜ   

İkale sözleşmesi 4857 sayılı iş kanununda düzenlenmemiştir, ancak taraflar arasında kurulmuş sözleşmenin tarafların iradesi ile sona ermesi mümkündür. Taraflar arasında kurulan iş sözleşmesi de tarafların talebi ile sona erebilir. İkale sözleşmesinin hukuken geçerlilik koşullarını taşıması halinde ise taraflar başkaca talepte bulunamayacaktır. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi E. 2013/1458 K. 2013/984 T. 21.3.2013 tarihli kararı da bu konudaki emsal kararlardandır.

Yargıtay kararına konu davada Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, davanın kabulüne karar vermiştir. Davalı taraf kararı temyiz etmiştir.

Yargıtay ise özetle " Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir Davacının görevinden ayrılmak istediğini belirttiği ardından mutabakat zaptı ve beyanı başlıklı belgenin imzalandığı belgede ve davacıya .......TL net ödeme yapılabileceği teklif edildiği davacı tarafından bunun kabul edildiği, her ne kadar davacı tarafından ayrılma dilekçesinin irade fesadına uğratılarak alındığını belirtilmişse de, davacı tanığının görgüye dayalı bir beyanı olmadığı, diğer davacı tanığının ise davacıdan iki ay önce ayrıldığını beyan etmesi nazara alındığında görgüye dayalı bilgiye sahip olmadığı, buna göre irade fesadı iddiasının kanıtlanmadığı, iş sözleşmesinin sonlandırılması talebinin davacı işçiden geldiği, iş sözleşmesinin ikale ile sonlandırıldığı, davanın bu nedenle reddedilmesi gerektiği" gerekçesi ile Yerel Mahkeme Kararının bozularak ortadan kaldırılmasına karar vermiştir. . İkale sözleşmesinin kurulmasının Borçlar Kanununa aykırılık teşkil etmediği hallerde ikale sözleşmesi ile iş akdinin son bulması mümkündür. Bu halde çalışan işe iade ile ilgili tazminat davası açamayacaktır. Ancak ikale sözleşmesinin Yargıtay İçtihatları ve Borçlar Kanununu geçerlilik şartlarını taşıması gerekeceği hiç şüphesizdir. Taraflar yasaya uygun şekilde ikale sözleşmesi oluşturmaları halinde sorunsuz bir şekilde aralarındaki iş sözleşmesini sonlandırabileceklerdir.

 

İş Hukukuyla İlgili Linkler