facebook    twitter

Üye Giriş FormuİŞ HUKUKU ENSTİTÜSÜ 'NDEN İŞ KANUNU EĞİTİMİ
Yazar İŞHUKUKU ENSTİTÜSÜ   
EĞİTİMİN AMACI: Şirketlerin insan kaynakları departmanları ile personel işleri ile ilgilenen diğer departmanların uygulamada yaşadıkları sorunları çözmek ve eksiklikleri gidermektir.Özellikle yerleşik Yargıtay İçtihatları ve örnekler yoluyla uygulamalarla ilgili açıklamalar yapılacaktır. Temel amaç çalışan ve işverenleri İş Kanunu uygulamaları ile ilgili bilgilendirmektir.

 

EĞİTİMİN PROGRAMI İÇERİĞİ:

1. 4857 SAYILI İŞ KANUNU İLE GETİRİLEN MÜESSESELER

- Alt işveren- Eşit davranma ilkesi

- İşyerinin devri

- İş sözleşmesi türleri

- İş güvencesi

- Toplu işçi çıkarma

- Ücret kesme cezası

- Çalışma süreleri ve esneklik hükümleri

2. KAPSAM VE TANIMLAR

- İşçi- İşveren

- İşveren vekili

- Alt işveren

3. İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ

- Belirli süreli iş sözleşmesi

- Belirsiz süreli iş sözleşmesi

- Geçici iş ilişkisi

- Kısmi süreli (part-time) iş sözleşmesi

- Çağrı üzerine çalışma

- Deneme süreli iş sözleşmesi

- Takım sözleşmesi

4. ÇALIŞMA SÜRELERİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

- Çalışma süreleri

- Fazla çalışmalar

- Denkleştirme

- Telafi çalışması

- Kısa çalışma

- Çalışma süresinden sayılan haller

- Gece çalışması

- Ara dinlenmesi

- Hafta tatili

- Ulusal bayram ve genel tatiller

- Analık ve doğum izni

- Yıllık ücretli izin

5. BİREYSEL İŞÇİ ÇIKARMA

- İş güvencesi

- Geçerli sebepler

- Bildirim süresi

- İşveren vekilinin durumu

- Fesihte usul

- İhtar ve savunma müesseseleri

KATILIMCI PROFİLİ: İnsan Kaynakları Uzmanları, Mali Müşavirler, Şirket Yöneticileri ve konuya ilgi duyan herkes katılabilir.

PROGRAMDAN ELDE EDİLECEK KAZANIMLAR: İş Kanunu Uygulamaları konusunda değerlendirici bilgi sahibi olmak.

EĞİTİMİN AMACI: Şirketlerin insan kaynakları departmanları ile personel işleri ile ilgilenen diğer departmanların uygulamada yaşadıkları sorunları çözmek ve eksiklikleri gidermektir.Özellikle yerleşik Yargıtay İçtihatları ve örnekler yoluyla uygulamalarla ilgili açıklamalar yapılacaktır. Temel amaç çalışan ve işverenleri İş Kanunu uygulamaları ile ilgili bilgilendirmektir.

 

İş Hukukuyla İlgili Linkler