facebook    twitter

Üye Giriş FormuİŞÇİNİN BAŞKA BİR İŞYERİNDE ÇALIŞTIRILMASI – DÜRÜSTLÜK KURALI
Yazar İŞHUKUKU ENSTİTÜSÜ   

İşverenin işyerinin birden fazla olması yada mağazacılık gibi sektörlerde çalışılması söz konusu olduğunda   işverenler çalışanlarından iş sözleşmesi kurulurken işe başladıkları  görev yerleri dışında da çalışmalarını talep edebiliyorlar.


Bu gibi işveren taleplerinde çalışan kurulu düzenini bozmamak veya alıştığı iş yeri düzeninden kopmamak adına yer değiştirmeyi kabul etmiyor.


Çalışanın görev yeri değişikliğini kabul etmemesi işveren için sıkıntı    oluşturuyor, işçinin de istemediği bir yerde çalışması performans düşüklüğüne neden olabiliyor.


Çalışma hayatında bu tip sıkıntıların yaşanmaması  için  işe  alımlarda mülakattan başlayarak kişiye başka bir il mağaza vb. yerde çalışma konusunun gündeme gelebileceğinin hatırlatılmasının yerinde olacağı kanaatindeyiz. Ayrıca mülakatların olumlu geçmesi halinde işe başlayacak personel ile imzalanan iş sözleşmesinde de tarafların anlaşmaya vardığı bu husus ile ilgili bir maddenin yer almasının ileride yaşanacak  uyuşmazlığı ortadan kaldıracağı düşüncesindeyiz.


Yargıtay Kararlarını da incelediğimizde işçinin il sınırları içinde veya dışında başka bir işyerinde çalıştırılacağına ilişkin maddenin  iş   sözleşmesi ile düzenlenmesinin   mümkün  olduğu ancak işverenlerin sözleşmeden kaynaklanan nakilleri dürüstlük kuralına uygun ve keyfilikten uzak bir şeklide yapması gerektiğini benimsediğini görüyoruz. 
Yargıtay 9. HD’ nin  E. 2009/20411 sayılı karıda konu ile ilgili emsal kararlardandır.


Davacı iş sözleşmesinin geçerli neden olmadığını belirterek işe iade talebinde bulunmuştur. Yerel mahkeme davayı kabul etmiştir.


Yargıtay ise; çalışanın nakil yetkisinin sözleşmeden kaynaklandığına,  işveren  tarafından nakil yetkisinin kötüye kullanılıp kullanılmadığının keyfilik ve nesnellik açısından denetime tabi tutulması gerektiğine,  işverenin sözleşmeden kaynaklanan değişiklik yapma yetkisinin sınırsız  olmadığına, keyfi kullanmaması gerektiğine, bu nedenle nakil yetkisinin keyfi olup olmadığı ,  davalının  görevlendirme de nesnel bir açıklamasının olup olmadığı araştırılarak sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken eksik inceleme ile davanın kabulüne ilişkin verilen kararın bozulmasına karar vermiştir.

 

İş Hukukuyla İlgili Linkler