facebook    twitter

Üye Giriş FormuAra

Yayınlarımız

İş Hukukunda Gündem Gazetesi

Gazeteye Abone
Olmak İçin Tıklayınız

basindabiz

İş Birliği Yaptığımız Kuruluşlarİş Hukuku Uygulamaları Çalışma Saati ve Fazla Mesai 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU’NDA RİSKLERDEN KORUNMA İLKELERİ
6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU’NDA RİSKLERDEN KORUNMA İLKELERİ
Yazar Naciye Uçar - İş Hukuku Ens. Başkan Yardımcısı   

Son zamanlarda üzerinde en çok durulan hukuksal gelişme olan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle kısmen yürürlüğe girdi. Çalışma hayatı açısından büyük bir önem arz eden bu düzenleme büyük bir ihtiyacı karşılamıştır. Zira şimdiye kadar kısmen 4857 sayılı İş Kanunu ve destekleyici yönetmeliklerle düzenlenen iş sağlığı ve güvenliği konusunda bulunan birçok boşluk ve yaşanan gelişmelere göre ihtiyaç duyulan düzenlemeler bu Kanun ile yapılmıştır.

Kanun’un İkinci Bölüm’ünde “İşveren ile Çalışanların Görev, Yetki ve Yükümlülükleri” başlığı altında 5. maddede “Risklerden Korunma İlkeleri” sayılmıştır. Kanun’un düzenlemesi göre; işveren, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirirken bu ilkeleri göz önünde bulundurur, madde metnine göre bu ilkeler;

- Risklerden kaçınmak,

- Kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek,

- Risklerle kaynağında mücadele etmek,

- İşin kişilere uygun hale getirilmesi için işyerlerinin tasarımı ile iş ekipmanı, çalışma şekli ve üretim metotlarının seçiminde özen göstermek, özellikle tekdüze çalışma ve üretim temposunun sağlık ve güvenliğe olumsuz etkilerini önlemek, önlenemiyor ise en aza indirmek,

- Teknik gelişmelere uyum sağlamak,

- Tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiştirmek,

- Teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirmek,

- Toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik vermek,

- Çalışanlara uygun talimatlar vermektir.6331 sayılı Kanun’un gerekçesinde bu ilkelerin Avrupa Birliğinin 89/391 EEC sayılı Direktifine paralel olarak ulusal gereklilikler göz önünde bulundurularak belirlendiği belirtilmiştir.


Madde düzenlemesi ile amaçlanan, işveren tarafından işyerlerinde alınması gereken tüm önlemlerin sistemli bir şekilde planlanmasını sağlamaktır. Bu ilkelerle genel olarak; risklerle mücadele edilmesi, tehlikelerin riske dönüşmeden ortadan kaldırılması, bireysel korunmadan önce toplu korunma yöntemlerine yer verilmesi hüküm altına alınarak uygulamalar standardize edilmek istenmiştir.  Etkin korunma sağlanması ile işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasına ilişkin talimat ve politikaların yerleştirilmesi amaçlanmıştır.


Şimdiye kadar edinilen acı tecrübeler ve çalışma hayatının gerçekleri iş yerlerinde mevcut risklerin ortadan kaldırılmasının önemini göstermiştir. Gerçek manasıyla iş güvenliğinden ancak tehlike kaynağının ortadan kaldırılmasıyla bahsedilebilecektir.
Bu tehlikenin ortadan kalkmasının mümkün olmadığını durumlarda da tehlikenin oluşturduğu risk analiz edilerek gerekli düzeltici faaliyetlere kaynağında mücadele ile başlanması gerekmektedir.


Bu sebeple İş Hukuku Enstitüsü son dönemlerde bu konu üzerinde özellikle durmakta, kamuoyunu bilgilendirmek maksadıyla gerek makaleler gerekse verdiği eğitimler vasıtasıyla işverenleri mevcut tehlikelerin kaynağında ortadan kaldırılmasına, bunun mümkün olmadığı hallerde risk analizi ve buna bağlı yapılacak çalışmalarla en aza indirgenmesi yönünde bilinçlendirmeye çalışmaktadır.

 

İş Hukukuyla İlgili Linkler