facebook    twitter

Üye Giriş FormuTorba Kanun Çıraklarla İlgili Neler Getirdi?
Yazar İŞHUKUKU ENSTİTÜSÜ   

Torba Yasa, sosyal sigorta primleri ile vergi alacaklarının yeniden yapılandırılması ve devlet memurları ile ilgili değişikliklerinin yanında stajyer ve çıraklarla ilgili de esaslı bir takım değişiklikler yapmış olup, bu değişiklikler aynı zamanda bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır.


Torba Yasa ile öncelikle 5510 Sayılı Kanunun çıraklık ve stajyerlik ile ilgili hükmündeki “zorunlu” kelimesi çıkartılarak, tüm işverenlere işyerlerine çırak ve stajyer çalışan işe alma hakkı getirilmiştir. Torba Yasa ile stajyer ve çırak çalıştırma yükümlülüğü olan işyerlerinin kapsamı değiştirilerek artık 10 veya daha çok değil 5 veya daha çok işçi çalıştıran işyerleri de işyerlerinde çırak ve stajyer çalıştırabileceğine dair hüküm getirilmiştir. Ayrıca, Torba Yasa ile 5510 sayılı Kanunun 87. maddesinin (e) bendinde yer alan “zorunlu” ibareleri madde metninden çıkartılmaktadır. Yani bundan böyle sadece okullarında okudukları teorik eğitimi, pratik yapmak zorunlu görevi olan öğrenciler ve çıraklar değil, isteyen herkes çırak veya stajyer olarak işletmelerce çalıştırılabilecektir.


Torba Yasa ile işverenlere, işçileri-çalışanları stajyer ve çırak adı altında çalıştırma hakkı verilirken, stajyerlerin hakları da unutulmamıştır. Stajyerlerin kendi adlarına sağlık yardımı alma hakkı da getirilmiştir. Zorunlu stajyerler için daha önce okulları yüzde 1 oranında prim öderlerken, Torba Kanun ile getirilen düzenleme ile yüzde 1’e ilaveten yüzde 5 oranında sağlık primi alınması uygulaması da başlatılmaktadır. 

İşveren, Torba Yasa ile yanında çalıştırdığı çırak ve stajyer için Sosyal Güvenlik Kurumu’na asgari ücret baz alınarak prim ödeyecektir.
Torba Kanun’un yürürlüğe girmesi ile çıraklar, stajyerler, staj gören üniversite öğrencileri kendi sigortalılıkları üzerinden sağlık yardımı alabileceklerdir.

Çırak ve stajyerler Genel Sağlık Sigortası kapsamında olacağı gibi Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerler Genel Sağlık Sigortası kapsamında olacaklar ve primleri de İŞKUR tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödenecektir. Bu yasa ile stajyer ve çıraklara sağlık hakkı da verilmiş olmaktadır.
Torba Yasa ile avukat stajyerleri için de yeni bir düzenleme getirilmiştir. Bilindiği üzere ülkemizde zorunlu avukatlık stajı bir sene olup, bu kadar uzun bir süre devam eden staj dönemi boyunca stajyerlerin sosyal bir güvencesi bulunmamakta idi. Ancak Torba Yasa ile bundan böyle stajyer avukatların sağlık primlerinin Türkiye Barolar Birliği tarafından ödenmesine karar verilmiştir.

 

İş Hukukuyla İlgili Linkler