facebook    twitter

Üye Giriş FormuAra

Yayınlarımız

İş Hukukunda Gündem Gazetesi

Gazeteye Abone
Olmak İçin Tıklayınız

basindabiz

İş Birliği Yaptığımız KuruluşlarİŞÇİNİN BAŞKA BİR İŞYERİNDE ÇALIŞTIRILMASI – DÜRÜSTLÜK KURALI PDF Yazdır E-posta
Yazar İŞHUKUKU ENSTİTÜSÜ   
Cuma, 21 Şubat 2014 17:06

İşverenin işyerinin birden fazla olması yada mağazacılık gibi sektörlerde çalışılması söz konusu olduğunda   işverenler çalışanlarından iş sözleşmesi kurulurken işe başladıkları  görev yerleri dışında da çalışmalarını talep edebiliyorlar.


Bu gibi işveren taleplerinde çalışan kurulu düzenini bozmamak veya alıştığı iş yeri düzeninden kopmamak adına yer değiştirmeyi kabul etmiyor.


Çalışanın görev yeri değişikliğini kabul etmemesi işveren için sıkıntı    oluşturuyor, işçinin de istemediği bir yerde çalışması performans düşüklüğüne neden olabiliyor.


Çalışma hayatında bu tip sıkıntıların yaşanmaması  için  işe  alımlarda mülakattan başlayarak kişiye başka bir il mağaza vb. yerde çalışma konusunun gündeme gelebileceğinin hatırlatılmasının yerinde olacağı kanaatindeyiz. Ayrıca mülakatların olumlu geçmesi halinde işe başlayacak personel ile imzalanan iş sözleşmesinde de tarafların anlaşmaya vardığı bu husus ile ilgili bir maddenin yer almasının ileride yaşanacak  uyuşmazlığı ortadan kaldıracağı düşüncesindeyiz.


Yargıtay Kararlarını da incelediğimizde işçinin il sınırları içinde veya dışında başka bir işyerinde çalıştırılacağına ilişkin maddenin  iş   sözleşmesi ile düzenlenmesinin   mümkün  olduğu ancak işverenlerin sözleşmeden kaynaklanan nakilleri dürüstlük kuralına uygun ve keyfilikten uzak bir şeklide yapması gerektiğini benimsediğini görüyoruz. 
Yargıtay 9. HD’ nin  E. 2009/20411 sayılı karıda konu ile ilgili emsal kararlardandır.


Davacı iş sözleşmesinin geçerli neden olmadığını belirterek işe iade talebinde bulunmuştur. Yerel mahkeme davayı kabul etmiştir.


Yargıtay ise; çalışanın nakil yetkisinin sözleşmeden kaynaklandığına,  işveren  tarafından nakil yetkisinin kötüye kullanılıp kullanılmadığının keyfilik ve nesnellik açısından denetime tabi tutulması gerektiğine,  işverenin sözleşmeden kaynaklanan değişiklik yapma yetkisinin sınırsız  olmadığına, keyfi kullanmaması gerektiğine, bu nedenle nakil yetkisinin keyfi olup olmadığı ,  davalının  görevlendirme de nesnel bir açıklamasının olup olmadığı araştırılarak sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken eksik inceleme ile davanın kabulüne ilişkin verilen kararın bozulmasına karar vermiştir.

 
İŞ SÖZLEŞMESİNİN ŞÜPHE İLE FESHİ PDF Yazdır E-posta
Yazar İŞHUKUKU ENSTİTÜSÜ   
Cuma, 14 Şubat 2014 16:40

İş ilişkisinde işverenin işçisine duyduğu güven iş ilişkisinin devamlılığını sağlayan temel prensiplerdendir. Çalışanın davranışının hangi şartlarda güven prensibini olumsuz yönde etkileyeceği ve iş sözleşmesinin feshine neden olacağı iş hukuku anlamında düşünülmesi ve doğru karar verilmesi gereken hususların başında gelmektedir.

Cuma, 28 Şubat 2014 09:59 tarihinde güncellendi
Devamını oku...
 
İŞ KAZALARINI ÖNLEMENİN YOLU PDF Yazdır E-posta
Yazar İŞHUKUKU ENSTİTÜSÜ   
Cuma, 07 Şubat 2014 11:15

İşverenin Önlem Alması- İşçinin Kurallara Uyması


Son zamanlarda işverenler iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili son çıkan yasa ve mevzuatları yakından takip etmekte ve bu konudaki düzenlemelere uygun davranmak ve yükümlülüklerini yerine getirmek için firmalarında risk analizi, eğitimler, işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanından destek almak vs. konularında pek çok faaliyet yürütmektedirler.

Devamını oku...
 
İŞÇİNİN ÖZEN GÖSTERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ PDF Yazdır E-posta
Yazar İŞHUKUKU ENSTİTÜSÜ   
Cuma, 07 Şubat 2014 11:33

İşçilerin görevlerini ifa ederken özen sorumluluğuna dikkat etmeleri, işin sağlıklı yürütülmesi ve kullandıkları makine alet ve diğer teçhizatlara zarar vermemeleri açısından önem arz etmektedir.

Devamını oku...
 
AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI TOPLANTISI PDF Yazdır E-posta
Yazar İŞHUKUKU ENSTİTÜSÜ   
Cuma, 07 Şubat 2014 09:45

Esenyurtlu iş adamlarının  “Üreten Esenyurt’ta İşgücü Temini Projesi” kapsamında gerçekleşecek olan “Aktif İstihdam Politikaları” toplantısında bir araya gelecekler.

Cuma, 07 Şubat 2014 09:51 tarihinde güncellendi
Devamını oku...
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki > Son >>

Sayfa 10 - 39

İş Hukukuyla İlgili Linkler